Luxsol, jouw glaspartner

AGC beglazing

In de Romeinse Rijk werd glas in West-Europa gebruikt om de kou te weren.
Het isoleren is nog altijd een belangrijke functie van glas.
De mogelijkheden zijn echter door de eeuwen toegenomen. Zoals geluid weren, brand weren of als onderdeel van design.

Vraag raad, want beglazing is waarschijnlijk het meest nuttige bouwmateriaal van je woning

Thermobel

Een doordachte keuze voor een beter woongenot

Traditioneel is de primaire functie van glas het daglicht binnen te laten en ons daarbij te beschermen tegen al te kwalijke weersinvloeden..

Door de talrijke eigenschappen die de hedendaagse beglazingen vandaag meekrijgen, leent glas zich tot allerlei functies.
Denken we aan warmteisolatie, bescherming tegen geluidshinder, inbraakvertraging, UV- bescherming, zonnewering en, zeer belangrijk, de mogelijkheid om een persoonlijk cachet aan uw woning mee te geven.

Welk ook uw comforteisen zijn, de juiste glascombinatie zal uw woongenot beduidend verbeteren. Wij helpen u zoeken naar de doordachte en meest geschikte keuze van beglazing voor uw woning, uw gezin, voor Uzelf.

WAT IS EEN ISOLERENDE BEGLAZING?

Een isolerende beglazing is samengesteld uit twee (dubbele beglazing) of drie (drievoudige beglazing) dunne glasbladen welke met behulp van een afstandhouder van elkaar zijn gescheiden door een spouw met droge lucht of droog gas. Slechts een kleine hoeveelheid van de binnenwarmte ontsnapt naar buiten dankzij het aanbrengen van een lage-emissiviteitscoating op de hoogrendementsbeglazingen (HR-beglazingen). De vroegere types dubbele beglazingen zonder coating waren gevuld met lucht terwijl de huidige hoogrendementsbeglazingen gevuld zijn met argon, wat de isolatieprestaties verhoogt. Er bestaan eveneens drievoudige beglazingen gevuld met krypton, minder courant omwille van de zeldzaamheid van dit gas.

THERMISCHE ISOLATIE EN WARMTETRANSMISSIECOËFFICIËNT UG

De Ug-waarde, uitgedrukt in W/m²K, is de warmtetransmissiecoëfficiënt door geleiding, door convective en door straling in het centrale deel van een beglazing. Hoe kleiner deze waarde, hoe performanter de thermische isolatie van de beglazing en hoe lager het energieverbruik.

De huidige standaard is dubbele hoogrendementsbeglazing Ug=1.1 en 1.0 W/m²K en de drievoudige hoogrendementsbeglazing waarvan de Ug-waarde kan oplopen tot 0.5 W/m²K. Concreet, het isolerend vermogen van een dubbele HR-beglazing is dus 5 à 6 keer hoger dan dat van een enkele beglazing (Ug=5.8 W/m²K) en 2 à 3 keer hoger dan dat van een vroegere type dubbele beglazing zonder coating (Ug=2.8 W/m²K). Het isolerend vermogen van een drievoudige HR-beglazing is 9 à 12 keer hoger dan dat van een enkele beglazing en 4 à 6 keer hoger dan dat van een dubbele beglazing zonder coating !

De behaaglijkheid in een kamer hangt niet enkel af van de temperatuur van de kamerlucht maar ook van de eventuele nabijheid van koude wanden. Het gebruik van hoogrendementsbeglazingen schakelt het onbehaaglijke effect van een koude wand uit en vermindert het condensatierisico op de ramen aan de binnenkant van de kamers.

« WARM EDGE » AFSTANDHOUDERS

Het gebruik van « Warm Edge » afstandhouders uit roestvrij staal of kunststof i.p.v. de traditionele afstandhouders uit aluminium of gegalvaniseerd staal vermindert sterk het warmteverlies aan de rand van de beglazing.

De verbeterde prestatie door dit type afstandhouder heeft geen invloed op de Ug-waarde van de beglazing (dit is het warmteverlies in het centrale deel van de beglazing), maar verbetert wel de warmtetransmissiecoëfficiënt Uw van het volledige raam, wat staat voor de warmteverliezen van het geheel : beglazing + afstandhouder + raamkozijn.

Luxsol: jouw glaspartner

Je beglazing is veruit het beste en nuttigste bouwmateriaal aan je woning.

Uw woning verdient in eerste plaats goed advies …

Welk ook uw comforteisen zijn, de juiste glascombinatie zal uw woongenot beduidend verbeteren. Wij helpen u zoeken naar de doordachte en meest geschikte keuze van beglazing voor uw woning, uw gezin, voor Uzelf.

 

De beglazing volstaat niet om de isolatie te verzekeren. Ook het raamprofiel speelt een grote rol.
Wij adviseren u de beste combinaties.

Welk ook uw comforteisen zijn, de juiste glascombinatie zal uw woongenot beduidend verbeteren.
Wij helpen u zoeken naar de doordachte en meest geschikte keuze van beglazing voor uw woning, uw gezin, voor Uzelf..
Als complete glaspartner is Luxsol van alle markten thuis.
⊗ zonwerende beglazing
⊗ Thermisch isolerende beglazing
⊗ Geluidwerende beglazing
⊗ Brandwerende beglazing
⊗ Inbraakwerende beglazing
⊗ Veiligheidsbeglazing
⊗ UV-beschermende beglazing
⊗  Architectuur beglazing
⊗  Interieur en designbeglazing

 

Doorblader de Thermobel Folders voor technische specificaties

Advanced 1.0

Energy 1,0

Tripple 0,6

Stopray 1,0

Warm Edge