WAT IS EEN ISOLERENDE BEGLAZING?

WAT IS EEN ISOLERENDE BEGLAZING?

Een isolerende beglazing is samengesteld uit twee (dubbele beglazing) of drie (drievoudige beglazing) dunne glasbladen welke met behulp van een afstandhouder van elkaar zijn gescheiden door een spouw met droge lucht of droog gas. Slechts een kleine hoeveelheid van de binnenwarmte ontsnapt naar buiten dankzij het aanbrengen van een lage-emissiviteitscoating op de hoogrendementsbeglazingen (HR-beglazingen). De vroegere types dubbele beglazingen zonder coating waren gevuld met lucht terwijl de huidige hoogrendementsbeglazingen gevuld zijn met argon, wat de isolatieprestaties verhoogt. Er bestaan eveneens drievoudige beglazingen gevuld met krypton, minder courant omwille van de zeldzaamheid van dit gas.

 

THERMISCHE ISOLATIE EN WARMTETRANSMISSIECOËFFICIËNT UG

De Ug-waarde, uitgedrukt in W/m²K, is de warmtetransmissiecoëfficiënt door geleiding, door convective en door straling in het centrale deel van een beglazing. Hoe kleiner deze waarde, hoe performanter de thermische isolatie van de beglazing en hoe lager het energieverbruik.

De huidige standaard is dubbele hoogrendementsbeglazing Ug=1.1 en 1.0 W/m²K en de drievoudige hoogrendementsbeglazing waarvan de Ug-waarde kan oplopen tot 0.5 W/m²K. Concreet, het isolerend vermogen van een dubbele HR-beglazing is dus 5 à 6 keer hoger dan dat van een enkele beglazing (Ug=5.8 W/m²K) en 2 à 3 keer hoger dan dat van een vroegere type dubbele beglazing zonder coating (Ug=2.8 W/m²K). Het isolerend vermogen van een drievoudige HR-beglazing is 9 à 12 keer hoger dan dat van een enkele beglazing en 4 à 6 keer hoger dan dat van een dubbele beglazing zonder coating !

De behaaglijkheid in een kamer hangt niet enkel af van de temperatuur van de kamerlucht maar ook van de eventuele nabijheid van koude wanden. Het gebruik van hoogrendementsbeglazingen schakelt het onbehaaglijke effect van een koude wand uit en vermindert het condensatierisico op de ramen aan de binnenkant van de kamers.

« WARM EDGE » AFSTANDHOUDERS

Het gebruik van « Warm Edge » afstandhouders uit roestvrij staal of kunststof i.p.v. de traditionele afstandhouders uit aluminium of gegalvaniseerd staal vermindert sterk het warmteverlies aan de rand van de beglazing. De verbeterde prestatie door dit type afstandhouder heeft geen invloed op de Ug-waarde van de beglazing (dit is het warmteverlies in het centrale deel van de beglazing), maar verbetert wel de warmtetransmissiecoëfficiënt Uw van het volledige raam, wat staat voor de warmteverliezen van het geheel : beglazing + afstandhouder + raamkozijn.

 

 


 

Een beglazing kan niet alleen afgewogen worden op enkel de warmtetransmissiecoëfficiënt Ug.
De energetische balans is een combinatie van: de thermische isolatiewaarden, de zonnewinsten en de aanvoer van (gratis) natuurlijk licht.

Ieder beglazing is op zichzelf uniek en het optimaliseren van zijn eigenschappen hangt af van:
de oriëntatie, het type gebouw, de plaats van de vensters, en zo meer.

In bijgevoegde link vindt u een referentielijst van alle dubbele en drievoudige beglazingen die door de Belgische
glassector gecommercialiseerd worden.
De lijst geeft de eigenschappen van deze beglazingen weer en per maatschappij ook de volgende informatie:
de merknaam van de beglazing; de markering op de afstandhouder, waardoor de beglazing kan geïdentificeerd worden;
de Ug -waarde, de zontoetredingsfactor g en de lichttransmissie LT voor de verschillende samenstellingen.

Het aanbod aan beglazingen is veelvuldig en evolueert voortdurend.

 

Een glasheldere kijk op de Belgische beglazingen.
Deze informatie wordt ter beschikking gesteld door het verbond van de glasindustrie vgi-fiv.be

 

Bron: http://www.vgi-fiv.be/

 

Nuttige linken:

Naslagwerk: Een glasheldere kijk op Belgische beglazingen

Een andere kijk op  beglazingen en hun functies

Een glasheldere kijk op kwaliteitsvolle BENwoningen

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *